Υπηρεσίες

Όπως θα δείτε, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Έλεγχοι μόνιμων συστημάτων

Η εξειδίκευση της εταιρείας μας επεκτείνεται και στον χώρο των μονίμων συστημάτων κατάσβεσης και πυρανίχνευσης καθώς και τοποθέτησης συστημάτων co2 / fm200 / novec / bonpet / firepro / ξηράς κονεως.

Επίσης λειτουργεί τμήμα με τον κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την εκδοσή πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης για τα παρακάτω:

1 - Κατασβεστικό αφρό
2 - Πυροσβεστική ξηρά σκόνη
3 - Ποιότητα αέρα αναπνευστικών συσκευών.