Πελατολόγιο

Από το 1954 η εταιρεία Πυρσός Κανδρή παρέχει υπηρεσίες και προιοντα σε μια ευρεία γκάμα εταιριών σε εγκαταστάσεις σε ξηρά και θάλασσα. Μεταξύ των πελατών μας: