Πυρασφάλεια

Η εταιρεία Pyrsos Safety παρέχει τεχνική υποστήριξη για τη συντήρηση και πιστοποίηση πυροσβεστικού εξοπλισμού σε παγκόσμια βάση. Η ευέλικτη ομάδα τεχνικών μας, που τακτικά εκπαιδεύεται και εξελίσσεται συμφωνά με τις προδιαγραφές του imo και του solas καθώς και των εθνικών κανονισμών, προσφέρει τις υπηρεσίες της στην παγκόσμια ναυτιλία και εγχώρια βιομηχανία στο χώρο των μονίμων συστημάτων. Η εταιρεία μας διενεργεί ετήσιες επιθεωρήσεις στον πυροσβεστικό εξοπλισμό σας βοηθώντας να μειωθεί ο κίνδυνος της καταστροφής τόσο στο πλοίο σας και στην περιουσία σας, όσο και στο πλήρωμα και στο προσωπικό σας.