Υπηρεσίες

Όπως θα δείτε, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Έλεγχοι EPIRB

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον έλεγχο γέμισμα αλλά και υδροστατικό έλεγχο των φιαλών καθώς και λεπτομερή έλεγχο των αναπνευστικών συσκευών. Είμαστε εξουσιοδοτημένοι από την κατασκευάστρια εταιρία πυροσβεστικού εξοπλισμού Μόβιακ