Προϊόντα

Rescue Boats – Lifeboats – Tenders

Rescue boats


Η εταιρεία Pyrsos Safety είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας πώλησης rescue boats από την κατασκευάστρια εταιρία Duarry – Spain

Tender boats


Η εταιρεία Pyrsos Safety είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας πώλησης tender boats από την κατασκευάστρια εταιρία Plastimo – France