Υπηρεσίες

Όπως θα δείτε, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Έλεγχος στολών εμβαπτίσεως

Έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και πιστοποιημένα εργαλεία για την επιθεώρηση και επισκευή των immersion suits στις εγκαταστάσεις μας αλλά και πάνω στο πλοίο..