Υπηρεσίες

Όπως θα δείτε, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Rescue Boats & Lifeboats

Έλεγχος lifeboat/launching appliances inspections & release gear:
Η εταιρεία Pyrsos Safety καλύπτει ένα πλήρες φάσμα επιθεωρήσεων σε σωσίβιες λέμβους και μέσα καθαίρεσης που εκτείνεται από την ετησία επιθεώρηση μέχρι το πιστοποιητικό πενταετίας και έλεγχου βάρους των lifeboats.

Οι άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας διενεργούν έλεγχους με δικό μας εξοπλισμό σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου καθώς φέρουν την πιστοποίηση από διάφορους κατασκευαστές από την Ιαπωνία, Κορέα και Ευρώπη έτσι ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε επιθεώρηση.

Rescue boats:
Η εταιρεία Pyrsos Safety είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο επιθεώρησης και συντήρησης λέμβων διάσωσης (rescue boats) .

Οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι ώστε να ελέγχουν - πιστοποιούν οποιοδήποτε rescue boat καθώς και να επιδιορθώσουν πιθανές ζημίες που μπορεί να υπάρχουν.