Υπηρεσίες

Όπως θα δείτε, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να καλύψουν όλες σας τις ανάγκες. Θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Πνευστές σχεδίες

Επιθεώρηση πνευστών σχεδίων
Ο πιστοποιημένος κατά iso 9001: 2008 σταθμός επιθεωρήσεως πνευστών σχεδίων της εταιρείας μας, καλύπτει 500 μ2 έκταση δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει πλήρη πιστοποιημένο εξοπλισμό και ακολουθεί τους διεθνής κανονισμούς λειτουργίας και τις εθνικές προδιαγραφές.

Οι τεχνικοί μας ακολουθούν τακτικά εκπαιδευτικά μαθήματα κατάρτισης από πλήρως πιστοποιημένους εκπαιδευτές των εταιρειών που αντιπροσωπεύουμε σε διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως καταρτισμένοι στην διαδικασία έλεγχου των πνευστών σχεδίων.

Όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι γίνονται στις πνευστές σχεδίες σας με σκοπό να διασφαλιστεί η καλή λειτουργιά τους, ανεξαρτήτως καιρικών η’ άλλων δύσκολων συνθηκών.
Επιπλέον χρησιμοποιείται μια μεγάλη γκάμα γνησίων πιστοποιημένων ανταλλακτικών έτσι ώστε οι πνευστές σχεδίες σας να φέρουν όλο το προβλεπόμενο εξοπλισμό από τους κατασκευαστές.


Ο σταθμός και οι τεχνικοί μας είναι εξουσιοδοτημένοι να επιθεωρούν την πλήρη σειρά προιοντων των εταιριών:
Sea air  China
Plastimo  France
HYF

Συμπληρωματικά, ο σταθμός μας διαθέτει το πλεονέκτημα (λόγω πολλών ετών λειτουργίας στο χώρο των επισκευαστών) αλλά και την άδεια των ελληνικών άρχων και του υπουργείου εμπορικής ναυτιλίας ώστε να επιθεωρεί πνευστές σχεδίες όλων των τύπων και όλων των κατασκευαστών.

Προβολή εντύπου