Προϊόντα

Βεγγαλικό Χειρός

Σήμα κινδύνου για σήμανση θέσεως. Παράγει δυνατή κόκκινη φλόγα.
Χρησιμοποιείται ημέρα και νύκτα.

Οδηγίες Χρήσεως

vegallika

1) Κρατήστε το Βεγγαλικό με το ένα χέρι, αφαιρέστε το πώμα με την ένδειξη “TOP” και με περιστροφική κίνηση, αφαιρέστε το κόκκινο πώμα.

2) Σύρατε την επιφάνεια του πώματος στην κεφαλή του Bεγγαλικού (όπως το άναμμα σπίρτου).

3) Κρατήστε το Βεγγαλικό μακριά από το σώμα και με την κορυφή προς τη διεύθυνση του ανέμου.

Να χρησιμοποιείτε μόνο όταν πλοίο ή αεροπλάνο είναι σε οπτική επαφή.
Μην χρησιμοποιείτε το βεγγαλικό μετά την ημερομηνία λήξεως.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται σύμφωνα με το νόμο κάθε χρήση Βεγγαλικού εκτός από τη διάσωση Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.