Προϊόντα

Man Over Board

Συνδυασμός Φωτός και Καπνού Για σήμανση θέσεως κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύκτας.
Το ManOverBoard συνδυάζει παραγωγή φωτός και καπνού για σήμανση θέσεως και αναγνώριση κατεύθυνσης ανέμου και ημέρα και νύκτα, ακόμα και σε νερό με κάλυψη από λάδι ή καύσιμα. Το σήμα παράγει 15 λεπτά πυκνού πορτοκαλί καπνού σε συνδυασμό με ένα μοναδικό κεντρικό σύστημα φωτισμού LED.

Τα παραπάνω κάνουν το ManOverBoard το πρώτο παγκοσμίως συνδυαστικό σήμα φωτός και καπνού που πληροί ταυτόχρονα τις απαιτήσεις και SOLAS/MED αλλά και USCG.
Ενεργοποιείται αυτόματα – ελευθερώνοντας ένα συνδεδεμένο σωσίβιο ή ακόμα και χειροκίνητα.

ormidovolos