Προϊόντα

BRS Bag & Kit

Το σύστημα BRS™ παρέχει την προστασία του σκάφος από βύθιση και φωτιά, μόνο με την αντικατάσταση του αντίστοιχο ακροφύσιο στον πυροσβεστήρα.

Η χρήση του συστήματος BRS™ παρέχει προστασία του σκάφους, των αντικειμένων επί του σκάφους και του περιβάλλον καθώς το σκάφος παραμένει στο επιφάνεια ακόμη και σε περίπτωση εισόδου νερού.

 

Λόγω μιας πολύ απλής χρήσης, το σύστημα μπορεί χειρίζεται κάθε μέλος του πληρώματος. Οχι απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση. Διαβάζοντας το αρκεί η οδηγία χρήσης.

 

Έρχεται η ενέργεια για το γέμισμα των σακουλών άνωσης από τον κλειστό πυροσβεστήρα.

 

O πυροσβεστήρας είναι ανεξάρτητος από εξωτερικούς παράγοντες (κινητήρας στο σκάφος, μπαταρίες, γεννήτριες, ανθρώπινος παράγοντας κ.λπ.) και έτσι λειτουργεί κάτω από όλα συνθήκες.

Δείτε περισσότερα βίντεο

Έκθεση METS Trade στο Άμστερνταμ

 

Δείτε περισσότερα

BRS EN Broshure Print