Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία Pyrsos Safety λειτουργεί υποδειγματικά με σύστημα διαχείρισης iso 9001: 2008 κάτω από την αιγίδα του διεθνή οργανισμού πιστοποιήσεων bureau veritas και είναι πιστοποιημένη από τους μεγαλύτερους νηογνώμονες. Οι έμπειροι και πλήρως καταρτισμένοι τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι από τις ακόλουθες εταιρείες κατασκευής σωστικών μέσων.

SEA-AIR-CERTIFICATE

Περισσότερα

PLASTIMO-CERTIFICATES-PYRSOS

Περισσότερα

Πιστοποιητικό αναγν. εταιρείας

Περισσότερα

MOBIAK
CERTIFICATE

Περισσότερα

ISO-GREEK-CERTIFICATE

Περισσότερα

ISO-ENGLISH-CERTIFICATE

Περισσότερα

HYDRAULIC-TEST-CERT

Περισσότερα

CERIFICATES-NKK

Περισσότερα